برگزاری نودیکمین کارگروه جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

meeting-peoples-1

 نودیکمين جلسه كارگروه تخصصي مراكز دانشگاه جامع علمي كاربردي استان روز سه شنبه مورخ 1396/8/9 از ساعت 8 تا10 با حضور اعضاء در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان تشكيل شد.