یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاه 6 و 7 اردیبهشت 96 در دانشگاه تبریز برگزار شد.

در این همایش دو روزه، سخنرانانی مانند آقای دکتر توفیقی (وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری) آقای دکتر خدایی (رییس سازمان سنجش) و آقای دکتر بازرگان (استاد دانشگاه تهران) به تبیین مفهوم و شرایط تضمین کیفیت پرداختند. همچنین میزگردهایی تخصصی، با موضوع ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی تشکیل و چالش ها و تجارب آن مورد بررسی قرار گرفت. در این همایش ملی، آقای دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، آقای دکتر جعفری ثانی دبیر هیات نظارت و ارزیابی استان و آقای دکتر مهرام عضو هیات استانی حضور داشتند و آقای دکتر جعفری ثانی دبیر هیات و آقای دکتر مهرام عضو هیات نظارت و ارزیابی در میز گرد تخصصی ارزیابی بیرونی به بیان محدودیت ها و راهکارهای مواجهه ی با آن ها پرداختند.