انتصاب حجت الاسلام ولمسلمین آقای کریم عبداللهی نژاد به عنوان رئیس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی توس

 

Iran MSRT

بر اساس ابلاغ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه، حجت الاسلام ولمسلمین آقای کریم عبداللهی نژاد به مدت 4 سال برای تصدی سمت ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توس تعیین شد.