هشتاد و دومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي

 

 

هشتاد و دومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي روز چهارشنبه مورخ 96/01/23 ساعت 12 الي 14 در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ،تحقیقات و فناوری خراسان رضوی واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. در اين جلسه گزارش بازديد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ثامن ، خاوران، خراسان، سبحان، سلمان و دانشگاه آزاد مركز فريمان مورد بررسي قرار گرفت. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌هاي اين گزارش‌ها پس از تصويب این هیأت به موسسات مذكور ارسال خواهد شد.

 

meeting-peoples-1