مصاحبه خبرگزاری ایسنا - منطقه خراسان با دکتر جعفری ثانی، دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی درخصوص شرایط انحلال و تجمیع مراکز آموزش عالی

 

 Untitled

 

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی با اشاره به سیاست‌های کیفی سازی آموزش عالی وزارت علوم گفت: تعدادی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان شرایط تجمیع، انحلال و یا توقف فعالیت را دارند.

 

دکتر حسین جعفری‌ثانی در گفت‌و‌گو با ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: ممکن است در آینده نزدیک تعدادی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی خراسان رضوی به دلیل نداشتن کیفیت مطلوب و استانداردهای لازم  و روند کاهش پذیرش دانشجو تجمیع، منحل و یا  فعالیتشان متوقف شود.

 

وی با بیان اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی خراسان رضوی شرایط تجمیع، انحلال و یا توقف فعالیت را دارند، ادامه داد: تعدادی از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و برخی از واحدهای دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور و مراکز تحت نظارت دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی دارای چنین شرایطی هستند. 

 

جعفری ثانی تاکید کرد: وزارت علوم با هدف تضمین کیفیت طرح‌هایی برای تجمیع، انحلال و یا توقف فعالیت برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات در دست تهیه و اجرا دارد.

 

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هر موسسه‌ای که منحل می‌شود تعداد زیادی دانشجوی جاری دارد که بایستی مراکز و دانشگاه‌های معین  برای تعیین تکلیف این دانشجویان باید جایگزین شود تا آنان بدون دغدغه تا مرحله دانش آموختگی  ادامه تحصیل دهند. 

 

جعفری ثانی یادآور شد: چنانچه سیاست‌های کلان وزارت علوم در خصوص مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی از جمله حذف عنوان غیرانتفاعی تغییر کند،  بسیاری از این مؤسسات به دلیل کاهش محسوس جذب دانشجو، عدم امکان تدارک منابع لازم و زیان‌ده شدن مؤسسه و برخی مطالبات اجتماعی برای کیفیت آموزش عالی متقاضی و پیشگام انحلال خواهند بود.