تصویب دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه اعضائی که در فرایند نظارت و ارزیابی مشارکت می کنند در هیأت امنا

 

هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در نهمین نشست عادی خود، ماده  10 آیین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری را تآیید کرد. در دستور سی و هفتم ابن جلسه مصوب شده است که به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با درخواست دانشگاه فردوسی مشهد برای اصلاح ماده ”10“ آیین نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موافقت شد

 

tasvib