تسلیت به خانم دکتر کاظمی عضو محترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری

 

 

tasliyat

   با خبر شدیم فرزند عزیز سرکار خانم دکتر کاظمی عضو محترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی به رحمت خدا رفته است. به این وسیله دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی استان این مصیبت غمبار را به ایشان و سایر بازماندگان تسلیت گفته و ضمن ابراز همدردی خود را در این غم جانکاه شریک می‌داند.