سومين جلسه كارگروه پيشگيري از جرائم مؤسسات آموزش عالي

سومين جلسه كارگروه پيشگيري از جرائم مؤسسات آموزش عالي روز سه‌شنبه مورخ 1397/08/22 در محل اداره كل آموزش فني- حرفه‌اي خراسان رضوي، برگزار شد. در اين جلسه تحقيقات مربوط به پرونده اشخاص متخلف در حوزه آموزش عالي، اقدامات انجام شده در ماه گذشته و ارايه گزارش توسط دستگاه ها بررسي و هماهنگي براي اقدام انجام شد. ضمنا در این جلسه پس از بحث و بررسی درباه‌ی فرایند ثبت شرکت‌ها برای فعالیت افراد حقوقی و حقیقی در حوزه آموزشی، مقرر شد موضوع از طریق هماهنگی با اداره ثبت شرکت‌ها تبیین شود.

 

drjahan1 drjahan2
drjahan3