یکصد و هشتمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

 یکصد و هشتمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 ساعت 17 الی 19:30 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.در این جلسه گزارش‌های بازدید واحدهای دانشگاهی استان در قالب زیرنظام بررسی و برای هر یک از این زیرنظام‌ها تحلیل‌هایی ارائه و سپس مواردی به تصویب رسید. 

دانشگاه آزاد اسلامی

 • دانشگاه آزاد اسلامی مرکز درگز
 • دانشکده‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه دولتی

 • دانشگاه نیشابور
 • دانشگاه تربت حیدریه
 • دانشگاه صنعتی قوچان
 • مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 • آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید منتظری مشهد
 • آموزشکده فنی و حرفه‌ای ثامن الحجج مشهد
 • آموزشکده فنی و حرفه‌ای الزهراء دختران مشهد

دانشگاه پیام‌ نور

 • دانشگاه پیام نور مرکز قوچان
 • دانشگاه پیام نور واحد کلات نادری
 • دانشگاه پیام نور واحد درگز
 • دانشگاه پیام نور واحد سرولایت

دانشگاه جامع علمی کاربردی

 • مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی
 • مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک‌های صنعتی
 • مرکز آموزش علمی-کاربردی پارت پلاستیک
 • مرکز آموزس علمی-کاربردی تصمیم‌یار توس
 • مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاون خراسان رضوی
 • مرکز آموزش علمی-کاربردی علمی و صنعتی خراسان
 • مرکز آموزش علمی-کاربردی چینی مقصود
 • مرکز آموزش علمی-کاربردی توس چینی
 • مرکز آموزش علمی-کاربردی قوچان
 • مرکز آموزش علمی-کاربردی یکدانه شرق
 • مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر یک

 WhatsApp Image 2019-01-07 at 23.20.151

WhatsApp Image 2019-01-07 at 23.20.152

WhatsApp Image 2019-01-07 at 23.20.15