بازدید-از-موسسه-آموزش-عالي-غيردولتي-حكمت-رضوي تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای منصور میرزایی:

همكار ارجمند جناب آقاي منصورمیرزایی خبر درگذشت پدر گرامی جنابعالي موجب  تاسف و تاثر شد. غم فقدان پدر كه عمري را در مسير تربيت و تعالي فرزندان و خانواده سپري كرده است، سنگين است. اين مصيبت بزرگ را به جنابعالي و خانواده محترم تسليت مي گويم و از ذات اقدس الهي براي آن مرحوم رحمت و غفران و براي حضرتعالي و بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم. ما را  در اين غم بزرگ شريک بدانيد. 

 دبیرخانه  هیأت ناتک عتف خراسان رضوی