Iran MSRT پنجاه و نهمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

پنجاه و نهمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان) روز دو شنبه مورخ 1397/12/6 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌هاي اين گزارش‌ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه‌ها و مؤسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

  •     دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد
  •     دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی
  •     دانشگاه فرهنگیان پردیس ثامن الحجج
  •     دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور نیشابور