تسلیت-به-همکار-ارجمند-جناب-آقای-مسعود-میرزایی یکصد و دهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

یکصد و دهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1397/12/7 ساعت 17 الی 18:30 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.در این جلسه گزارش‌های بازدید واحدهای دانشگاهی استان در قالب زیرنظام بررسی و برای هر یک از این زیرنظام‌ها تحلیل‌هایی ارائه و سپس مواردی به تصویب رسید.

 

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی هتل پردیسان
 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی خیام الکتریک
 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری‌ها
 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی فنون و خدمات هوایی مشهد
 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور یک
 •     مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذا تربت جام

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حکمت رضوی
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی وحدت تربت جام
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آرمان رضوی
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حکیم توس
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی خراسان
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سلمان
 •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سناباد گلبهار

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 •     آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران نیشابور
 •     آموزشکده فنی و حرفه‌ای کشاورزی نیشابور
 •     آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران نیشابور

دانشگاه دولتی

 •     دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد
 •     دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی
 •     دانشگاه فرهنگیان پردیس ثامن الحجج