دوره‌های MBA و DBA  صرفا جهت دانش افزایی است و به هیچ وجه معادل دوره‌های مقطع دار نیست و ارزش استخدامی یا ادامه تحصیل ندارد:

 STifIMG4230771182604G