دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملّی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی:  

دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملّی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، با حضور و سخنرانی صاحب نظران داخلی و بین المللی در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شیراز با همکاری مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خرداد ماه 1398 برگزار شد.
این همایش در چهار محور اصلی مبانی و دیدگاه‌های نظری در ارتباط با ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی؛ نقش سیاستگذاری و مدیریت آموزش عالی در ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی؛ دنیای مجازی و فناوری‌های نوین و نقش آن در ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی و ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام پژوهش و فناوری، به ارائه آخرین دستاوردهای علمی  پرداخت.
در این کنفرانس، دکتر حسین جعفری ثانی، دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف خراسان رضوی و خانم لیلا رضایی مقدم، کارشناس مسوؤل این دبیرخانه شرکت کردند و جناب آقای دکتر حسین جعفری ثانی با موضوع ارزیابی و ارتقاء کیفیت دانشگاهی: تجربه ناتک سخنرانی نمودند.

 photo 2019-06-14 23-12-29 2  photo 2019-06-14 23-12-28