یکصد-و-نهمین-جلسه-هیأت-نظارت،-ارزیابی-و-تضمین-کیفیت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری-خراسان-رضوی  نود و دومین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد

نود و دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد روز دوشنبه مورخ 1398/04/31ساعت 8 الي 10 در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌هاي اين گزارش‌ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه‌ها و مؤسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی شاندیز
  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی اترک
  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی بهار
  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی پارس رضوی
  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر
  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی علوم اسلامی رضوی
  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی امام رضا(ع)