بازدید مشترک هیأت ناتک عتف خراسان رضوی  و مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی

  با توجه به حضور آقای دکتر نیستانی و همکاران ایشان در مشهد بازدید‌های مشترکی با همکاری این هیأت در تاریخ‌های دهم و یازدهم مهرماه سال جاری از دانشگاه و مؤسساعت آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی خیام، حکیم طوس، اسرار ومرکز آموزش علمی و کاربردی خبرنگاران انجام شد و در این بازدید همکاران مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی را آقایان دکتر علی جهان، مهندس مصطفی هدایتی و سید محمد جعفر جعفریان راد همراهی کردند.

WhatsApp Image 2019-10-02 at 7.54.02 AM WhatsApp Image 2019-10-03 at 12.12.16 AM