تقدیر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی از دبیر هیأت ناتک خراسان رضوی:

 آقای دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور طی نامه‌ای از خدمات مؤثر آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر هیأت ناتک عتف خراسان رضوی در نشست نهم هیأت‌های استانی که در سنندج برگزار شد تقدیر تشکر کرده است. شایان ذکر است اجرای دو محور  فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه آموزش عالی و چالش‌ها و مسائل مهم مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی مشترکا بر عهده هیأت ناتک استان‌های خراسان رضوی و یزد بوده‌است. متن تقدیرنامه به شرح زیر است:
 taghdir98