اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی -غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد
 
jafari new

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه)

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/

 

hamid reza taheri

 

دکتر حمید رضا طاهری تربتی

یک نفر از اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیأت استانی


 

tayarani

دکتر محمد حسین طیرانی نجاران

نماینده زیر نظام مربوط

mahram

 

دکتر بهروز مهرام

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی


 

rezaii

لیلا رضایی مقدم

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط (دبیر کارگروه)

ali jahan

دکتر علی جهان

عضو متخصص نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مؤسسات آموزش عالی آزاد