اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری(مراکز رشد و فناوری)

jafari new

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه )

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/
heydari

دکتر اکبر حیدری تاشه کبود

دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، نحقیقات و فناوری مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فناوری)

bahrami

دکتر احمد رضا بهرامی

یک نفر از اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیأت استانی

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~ar-bahrami/
people.png

دکتر قدیر رجب زاده اوغاز

نماینده زیر نظام مربوط

fatahi

دکتر رحمت الله فتاحی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 

ali jahan

دکتر علی جهان

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیرنظام مربوط (دبیر کارگروه)