اطلاعات دانشگاه‌های دولتی استان خراسان رضوی
ردیفنام مرکزشهرآدرستلفنآدرس سایت/ایمیل
1
دانشگاه فنی و مهندسی نوین گلبهار گلبهار خیابان عدالت- عدالت 34-سازمان مرکزی: گلبهار- چهارراه نرگس- نرگس 5 38325966
www.golbaharusnt.ac.ir
2 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام تربت جام بلوار امام خمینی(ره)- بین امام خمینی 39 و 41 52547041-44  www.tjamcaas.ac.ir
3 دانشگاه تربت حیدریه تربت حیدریه کیلومتر 7 جاده تربت حیدریه- مشهد 52299602-4  www.torbath.ac.ir
4 دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار توحید شهر 44012602  www.hsu.ac.ir
5 دانشگاه فردوسی مشهد مشهد میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد 38805000 http://um.ac.ir/
6 دانشگاه فناوری های نوین سبزوار(حضرت زینب)
سبزوار کمربندی سبزوار- تقاطع جاده بردسکن 80944200 http://www.sunt.ir/
7 دانشگاه صنعتی قوچان قوچان کیلومتر 5 جاده قوچان- مشهد 47344000  www.qiet.ac.ir
8 مرکز آموزش عالی کاشمر کاشمر شهر کاشمر- خیابان سید مرتضی 55258801 http://ihekashmar.ac.ir
9 دانشگاه نیشابور نیشابور شهرک قدس- انتهای بلوار ادیب 43305000 http://fa.neyshabur.ac.ir/fa
10 آموزش عالی گناباد گناباد خیابان شهدا- بعد از دادگستری 57255969  www.gonabad.ac.ir