اطلاعات مراکز دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی
ردیفنام مرکزشهرآدرستلفنآدرس سایت/ایمیل
1
پردیس شهید هاشمی نژاد (خواهران) مشهد میدان تلویزیون- ابتدای رضاشهر- دانشگاه فرهنگیان 38784321 http://phd.cfu.ac.ir/
2 پردیس شهید بهشتی (برادران) مشهد زرگراه کلانتری- نرسیده به هتل پردیسان 38783094  http://pbm.cfu.ac.ir
3 مرکز آموزش عالی ثامن الحجج(ع) مشهد بلوار دانشجو دانشجوی33 38924330   http://samen.cfu.ac.ir
4 مرکز آموزش عالی دانشور نیشابور نیشابور بلوار جمهوری اسلامی 42217550  http://tbmt.cfu.ac.ir/
5 مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه تربت حیدریه خیابان فردوسی- فردوسی جنوبی- فردوسی 59 52274624 http://tmd.cfu.ac.ir
6 مرکز آموزش عالی علامه طباطبایی سبزوار سبزوار سی متری شهدای هویزه- تقاطع بیست متری 44648800 http://tmd.cfu.ac.ir