1. اخبار هیأت نظارت
  2. اخبار سایر دانشگاه‌ها
  3. ابلاغیه‌های وزارتی
  4. رویداد‌های علمی
24/10/1397
نظارت-و-ارزیابی-یازدهمین-کارگاه-آموزشی یازدهمین  کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی یازدهمین  کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان...
23/10/1397
نظارت-و-ارزیابی-کارگروه-پیشگیری-از-جرایم پنجمین ‌جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان پنجمین ‌جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان، روز شنبه مورخ 22/10/1397 ساعت 8...
18/10/1397
نظارت-و-ارزیابی-جلسه-هیأت-نظارت-و-ارزیابی یکصد و هشتمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی  یکصد و هشتمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز دوشنبه...
11/10/1397
دومین-جلسه-کارگروه-هیأت-نظارت-و-ارزیابی-آزاد-اسلامی  دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه آزاد اسلامی ذومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه آزاد اسلامی روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 ساعت 8 الي 10در...
11/10/1397
52جلسه-کارگروه-هیأت-نظارت-و-ارزیابی-دانشگاه-دولتی پنجاه و هشتمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان) پنجاه و هشتمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين...
09/10/1397
بازدید-از-مرکز-آموزش-عالی-آزاد-افتاب بازدید از مؤسسه آموزش عالی آزاد آفتاب گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/10/9 به سرپرستی آقای دکتر علی جهان از مرکز آموزش عالی آزاد آفتاب بازدید به عمل...
09/10/1397
بازدید-از-مرکز-آموزش-علمی-کاربردی-شرکت-صنایع-خیام-الکتریک بازدید از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنایع خیام الکتریک گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/10/5 به سرپرستی آقای محسن لطفی از مرکز آموزش علمی-کاربردی...
09/10/1397
نظارت-و-ارزیابی-بازدید-تربت-جام-آزاد بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام، دانشگاه پیام نور تربت جام و مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی وحدت تربت جام  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان...
09/10/1397
تظارت-و-ارزیابی-بازدید-تربت-جام بازدید از دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام، مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذای  تربت جام گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/10/8 به سرپرستی آقای...
09/10/1397
نظارت-و-ارزیابی-بازدید-نیشابور بازدید ازآموزشکده فنی و حرفه‌ای کشاورزی پسران نیشابور، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران نیشابور، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران نیشابور و مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور1 گروه منتخب هیأت نظارت و...
05/10/1397
نظارت-و-ارزیابی-پنجاه-و-دمین-جلسه-کارگروه-پیام-نور  پنجاه و دومین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور پنجاه و دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور...
04/10/1397
کارگروه-تخصصی-نظارت-و-ارزیابی-دانشگاه-فنی-و-حرفه-ای سومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای سومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فنی و حرفه‌ای روز دوشنبه مورخ 1397/10/3 ساعت 15 الي 17در محل...
02/10/1397
نظارت-و-ارزیابی-لغو-مجوز-8-مؤسسه-غیردولتی-غیرانتفاعی لغو مجوز 8 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور براساس مصوبات کمیسیون ماده 9، با عنایت به عدم رفع نواقص در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی از جمله...
02/10/1397
اخبار-دهمین-کارگاه-آموزشی-هیأت-نظارت،-ارزیابی-و-تضمین-کیفیت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری-خراسان-رضوی دهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی دهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در...
28/09/1397
نظارت-و-ارزیابی-بازدید-علمی-و-کاربردی-خدمات-و-فنون-هوایی-مشهد بازدید از مرکز علمی-کاربردی فنون و خدمات هوایی مشهد گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/27 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از مرکز علمی-کاربردی فنون...
25/09/1397
هیأت-نظارت-و-ارزیابی-توقف-فروش-مدارک-جعلی-دانشگاهی توقف فروش مدارک جعلی دانشگاهی در خراسان رضوی  دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان رضوی  از توقف و جلوگیری از فروش مدارک جعلی دانشگاهی در استان خبر...
25/09/1397
نظارت-و-ارزیابی-بازدید-علمی-کاربردی-تعاون بازدید از مرکز علمی-کاربردی تعاون گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/24 به سرپرستی آقای دکتر حسین انصاری از مرکز علمی-کاربردی تعاون بازدید به عمل آورد....
24/09/1397
چهارمین-جلسه-كارگروه-پيشگيري-از-جرائم-مؤسسات-آموزش-عالي چهارمین جلسه كارگروه پيشگيري از جرائم مؤسسات آموزش عالي چهارمین جلسه كارگروه پيشگيري از جرائم مؤسسات آموزش عالي استان روز دوشنبه مورخ 1397/09/19 در محل خانه معلم امام علی(ع) اداره کل آموزش و...
18/09/1397
کارگاه-آموزشی-نظارت-و-ارزیابی نهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (ویژه کارشناسان منتخب) نهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری...
14/09/1397
علمی-کاربردی-شهرداری‌ها  بازدید از مرکز علمی-کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/13 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری از...
11/09/1397
جلوگیری-فروش-مدرک توقف و جلوگیری از فروش مدارک جعلی دانشگاهی استان خراسان رضوی       با همت و تلاش گسترده دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی و...
11/09/1397
بازدید-علمی-کاربردی-هتلداری-جهانگردی-پردیسان بازدید از مرکز علمی-کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان   گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/6 به سرپرستی آقای دکتر احسان صابریان از مرکز...
11/09/1397
دانشگاه-آزاد-مشهد بازدید از دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد مشهد   گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/10 به سرپرستی آقای دکتر بهروز مهرام از...
10/09/1397
وضعیت-ساماندهی-کیفی-دانشگاه‌هاآخرین وضعیت ساماندهی کیفی دانشگاه‌ها در خراسان رضوی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی آخرین وضعیت طرح ساماندهی وزارت علوم  در دانشگاه‌های استان را تشریح...
05/09/1397
تربیت-بدنی بازدید از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد مشهد   گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/9/3 به سرپرستی خانم دکتر مهتاب معظمی از دانشکده تربیت بدنی دانشگاه...
05/09/1397
کارگروه-نظارت-ارزیابی-تضمین-کیفیت-علمی-کاربردی نود وششمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی   نود و ششمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی روز چهارشنبه...
28/08/1397
بازدید-علوم-پایه-محض  بازدید از دانشکده علوم پایه محض دانشگاه آزاد مشهد   گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/27 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری از دانشکده علوم...
27/08/1397
بازدید-غیردولتی-حکیم-نظامی-قوچان بازدید از موسسه آموزش‌ عالی غیردولتی حکیم نظامی قوچان   گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/26 به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از موسسه...
27/08/1397
بازدید-علمی-کاربردی-بازرگانی-خراسان بازدید از مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی خراسان گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ 97/8/26 به سرپرستی آقای دکتر رمضانی از مرکز آموزش علمی-کاربردی...
23/08/1397
كارگروه-پيشگيري-از-جرائم      سومين جلسه كارگروه پيشگيري از جرائم مؤسسات آموزش عالي سومين جلسه كارگروه پيشگيري از جرائم مؤسسات آموزش عالي روز سه‌شنبه مورخ 1397/08/22 در محل اداره كل آموزش فني-...
21/08/1397
بازدید-مهندسی-فناوری‌های-نوین-قوچان  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/22 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بازدید به عمل آورد.نتیجه...
21/08/1397
بازدید-فنی-مهندسی-دانشگاه-آزاد بازدید از دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/21 به سرپرستی آقای دکتر علی حائریان از دانشکده فنی...
21/08/1397
بازدید-علوم-پایه-دانشگاه-آزاد  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/20 به سرپرستی آقای دکتر احمد رضا بهرامی از دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید به عمل...
21/08/1397
بازدید-علمی-کاربردی-شرکت-توس-چینی  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/20 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت توس چینی بازدید به عمل آورد.نتیجه...
13/08/1397
بازدید-تربت-حیدریه   گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/13 به سرپرستی آقای دکتر احسان صابریان از دانشگاه تربت حیدریه بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در...
13/08/1397
بازدید-علمی-کاربردی-چینی-مقصود گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/12 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مجتمع تولیدی چینی مقصود بازدید به عمل آورد.نتیجه...
12/08/1397
کارگاه-ویژه-اعضای-تخصصی-شبکه-تضمین-کیفیت  اولین جلسه کارگاه ویژه اعضای تخصصی شبکه تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان­‌های خراسان رضوی و شمالی در هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی اولین...
12/08/1397
کارگاه-ارزیابی-درونی  برگزاری کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی و سمنان کارگاه یک روزه...
07/08/1397
بازدید-علمی-کاربردی-تصمیم‌یار‌-توس گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/6 به سرپرستی آقای دکتر سعید احمدی از مرکز آموزش علمی-کاربردی موسسه تصمیم‌یار‌ توس بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در...
07/08/1397
بازدید-علمی-کاربردی-شهرک‌های-صنعتی بازدید از مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/2 به سرپرستی آقای دکتر سعید احمدی از مرکز آموزش...
02/08/1397
بازدید-فنی‌حرفه‌ای-ثامن-الحجج بازدید از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ثامن الحجج مشهد گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/24 به سرپرستی آقای دکتر سرگلزایی از آموزشکده فنی و حرفه ای...
01/08/1397
2018-10-23-06-10-57 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/8/1 به سرپرستی آقای دکتر هادی جباری نوقابی از دانشگاه نیشابور بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و...
01/08/1397
2018-10-23-05-31-58 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/30 به سرپرستی آقای دکتر هومن قهرمانی از دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در...
29/07/1397
2018-10-21-05-47-09 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/28 به سرپرستی آقای دکتر محمد رضا رمضانی‌آل از دانشگاه آزاد گلبهار بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی...
25/07/1397
2018-10-17-09-04-53 دومین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم آموزش عالی به تاریخ 97/7/24 در محل معاونت امور سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی استان ساعت 14-17 برگزار شد. در این جلسه برای اقدامات مربوط به جلسه گذشته و مستندات مربوط...
24/07/1397
2018-10-16-08-09-26  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/24 به سرپرستی آقای دکتر حسین انصاری از مرکز علمی کاربردی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان خراسان‌رضوی بازدید به...
24/07/1397
2018-10-16-06-22-34       با خبر شدیم فرزند عزیز سرکار خانم دکتر کاظمی عضو محترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی به رحمت خدا رفته است. به...
24/07/1397
2018-10-16-05-57-47  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/23 به سرپرستی آقای دکتر محسن حداد سبزوار از موسسه آموزش عالی غیر دولتی -غیر انتفاعی سلمان بازدید به عمل آورد.نتیجه...
24/07/1397
2018-10-16-05-53-04  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/23 به سرپرستی آقای دکتر صابریان از گروه پژوهشی فیزیک بنیادی پایش بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه...
23/07/1397
2018-10-15-05-20-10 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/22 به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از دانشگاه پیام نور کلات، دانشگاه پیام نور درگز و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز درگز بازدید...
21/07/1397
2018-10-13-10-07-38  برای مشاهده کامل خبر دستگیری عاملان اصلی فروش مدارک دانشگاهی داخلی و خارجی جعلی اینجا کلیک کنید
18/07/1397
2018-10-10-07-30-37 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/18 به سرپرستی آقای دکتر رمضانی‌آل از دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید منتظری مشهد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح در...
16/07/1397
2018-10-08-05-51-52 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/15 به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از طرح...
16/07/1397
2018-10-08-05-25-41 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/15 به سرپرستی آقای دکتر جباری  از مرکز آموزش علمی و کاربردی علمی صنعتی استان خراسان رضوی بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید...
14/07/1397
2018-10-06-09-52-55 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/14 به سرپرستی آقای دکتر بهروز مهرام  از مراکز آموزش علمی و کاربردی قوچان، یکدانه شرق و دانشگاه پیام نور قوچان بازدید به...
14/07/1397
751-7  پیروی مصوبات کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از وقوع جرایم آموزش عالی استان و پیگیری های انجام شده سه نفر از عاملان اصلی فروش مدارک دانشگاهی داخلی و خارجی جعلی با دستور قاطع بازپرس شعبه 751...
11/07/1397
2018-10-03-10-22-48    گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/9 به سرپرستی خانم دکتر صدیقه کاظمی از آموزشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه الزهرا (س)بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید...
09/07/1397
2018-10-01-06-13-28 گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی به تاریخ 97/7/8 به سرپرستی آقای دکتر حسین جعفری ثانی از موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سناباد بازدید به عمل آورد.نتیجه بازدید پس از...
03/07/1397
2018-09-25-09-51-49   اولین جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از وقوع جرائم آموزش عالی آزاد با حضور نمایندگان محترم :   دادستان استان خراسان رضوی استانداری استان خراسان رضوی سازمان بازرسی خراسان...
19/06/1397
2018-09-25-07-35-21  هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در نهمین نشست عادی خود، ماده  10 آیین نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری را تآیید کرد. در دستور سی و...
17/06/1397
2018-09-25-07-35-42    هشتمین نشست هیأت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری   روزهای چهارشنبه چهاردهم، لغایت پانزدهم شهریور، سال جاری در محل پژوهشگاه شیمی ایران...
17/06/1397
2018-09-25-07-37-58  شبکه استانی تضمین کیفیت آموزش عالی راه اندازی می شود   دکتر سعدان زکایی ، رئیس مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ناتک) در هشتمین نشست هیات های استانی...
17/06/1397
2018-09-25-07-37-23  ساماندهی آموزش عالی یک تکلیف قانونی است و اجرای آن از سال تحصیلی جدید آغاز می شود   دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هشتمین نشست هیات های نظارت ، ارزیابی و و تضمین کیفیت...
25/04/1397
2018-07-16-08-44-58      دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی با اشاره به سیاست‌های کیفی سازی آموزش عالی وزارت علوم گفت: تعدادی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و...
20/04/1397
2018-07-11-06-13-58باسمه تعالی یکصد و هفتمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر...
19/04/1397
2018-07-10-05-50-41 هشتاد و هشتمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزاد روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان...
16/04/1397
2018-07-07-08-41-45     نشست صمیمی رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات وفناوری خراسان رضوی با اعضای دبیرخانه این هیأت   آقای دکتر کافی رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین...
13/04/1397
2018-07-04-07-22-32 نود و پنجمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی روز سه شنبه مورخ 1397/4/12 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي...
13/04/1397
2018-07-04-07-14-22 پنجاه و یکمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور  روز چهارشنبه مورخ 1397/4/13 ساعت 10 الي 12در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان...
19/03/1397
2018-06-09-08-12-00    دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر رضا پیش قدم استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را  به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشگاه...
02/03/1397
2018-05-23-04-38-40   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/3/1 به سرپرستي خانم دکتر تکتم محتشمی ازمرکز آموزش علمی و کاربردی تربت حیدریه 1 و دانشگاه پیام نور تربت...
29/02/1397
2018-05-19-06-15-24  جلسه تقدیر از از اعضای قبلی همچنین کارگروه‌های تخصصی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمن کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی در ساعت 17 روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1397 در سالن شورای سازمان...
25/02/1397
2018-05-15-05-15-16   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي به تاريخ97/2/23 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد آدینه بازديد به عمل آورد....
24/02/1397
2018-05-14-04-43-51   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/25 به سرپرستي آقای دکتر احسان صابریان ازمرکز آموزش علمی و کاربردی آستان قدس رضوی  بازديد به عمل آورد....
22/02/1397
2018-05-12-05-02-10 پنجاه و ششمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)  روزچهارشنبه  مورخ 1397/2/19 ساعت 10 الي 12در محل...
22/02/1397
2018-05-12-04-46-52   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/20 به سرپرستي آقای دکتر مسعودی ازمرکز آموزش علمی و کاربردی حج و اوقاف بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
22/02/1397
2018-05-12-04-44-09   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/19 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان از موسسه آموزش عالی آزاد آذران  و جهان علم بازديد به عمل آورد. نتيجه...
20/02/1397
2018-05-14-04-48-10   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/20 به سرپرستي آقای دکتر جهانگیر مسعودی ازمرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان خراسان رضوی بازديد به...
18/02/1397
2018-05-08-09-18-11گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/18 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار  ازمرکز آموزش علمی ـ کاربردی خوارزمی خراسان رضوی بازديد به عمل آورد. نتيجه...
18/02/1397
2018-05-08-09-05-57   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/18 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی (دبیر این هیاْت )از پیام نور واحد نیشابور وشهر فیروزه  بازديد به عمل...
17/02/1397
2018-05-07-05-45-50 هشتاد و هفتمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  غیردولتی - غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد  روز یک شنبه مورخ 1397/1/16 ساعت 13 الي 15در...
17/02/1397
2018-05-07-05-39-07  دومین جلسه مستقل  كارگروه تخصصی نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فنی وحرفه ای روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 ساعت 13 الي 15در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع...
10/02/1397
2018-04-30-05-05-42  طی حکمی از سوی آقای دکتر کافی رئیس هیاْت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی عضو هیاْت مرکز  و معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی...
10/02/1397
2018-04-30-04-59-09   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/8 به سرپرستي آقای دکتر احمدی  ازمرکز آموزش علمی و کاربردی فنی حرفه ای خراسان رضوی بازديد به عمل آورد....
04/02/1397
2018-04-24-09-47-00انتصاب آقای دکتر حمید رضا طاهری تربتی به عنوان عضو حقوقی در چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی: طی حکمی از سوی آقای دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و...
03/02/1397
2018-04-23-09-19-23   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/4 به سرپرستي آقای دکتر سعید رضا خداشناس ازمرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بازديد به عمل...
03/02/1397
1   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/3 به سرپرستي آقای دکتر احسان صابریان ازمرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 بازديد به عمل آورد. نتيجه...
03/02/1397
2018-04-23-09-13-35   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/3 به سرپرستي آقای دکتر هادی جباری نوقابی ازمرکز آموزش علمی و کاربردی بازرگانی نمایندگی استان خراسان رضوی...
01/02/1397
2018-04-21-08-58-06   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقا و فناوری استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/2 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار ازمرکز آموزش علمی و کاربردی خانه کارگر جمهوری...
01/02/1397
2018-04-21-08-55-41   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/2/1 به سرپرستي آقای دکتر بهروز مهرام ازمرکز آموزش علمی و کاربردی اداره کل میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری استان...
01/02/1397
2018-04-21-04-40-20   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/1/30 به سرپرستي دکتر محسن نوغابی ازمرکز علمی و کاربردی نیروی انتضامی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در...
29/01/1397
2018-04-18-16-00-55   گروه منتخب هيأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي به  تاريخ97/1/28 به سرپرستي آقای دکترعلی جهان و مهندس میرزایی ازموسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه بازديد به...
28/01/1397
2018-04-17-08-13-46 پنجاهمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور  روز سه شنبه مورخ 1397/1/28 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان...
27/01/1397
2018-04-16-05-01-33   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/1/26 به سرپرستي آقای دکترعلی جهان و مهندس ساقی ازموسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
27/01/1397
2018-04-16-04-55-42   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ97/1/22 به سرپرستي آقای دکتر سید عبدالکریم سجادی ازمرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق مشهد بازديد به عمل آورد. نتيجه...
23/12/1396
2018-03-14-07-09-12باسمه تعالی یکصد و پنجمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1396/12/22 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای...
21/12/1396
2018-03-12-10-14-59 اولین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی روز دو شنبه مورخ 1396/12/21 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات وفناوری...
21/12/1396
2018-03-12-10-01-21   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ96/12/21 به سرپرستي آقای دکتر کوچکی ازدانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
19/12/1396
2018-03-10-07-05-47 هشتاد و ششمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی   و موسسات اموزش عالی آزاد   روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 ساعت 9...
19/12/1396
2018-03-10-06-06-14   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به  تاريخ96/12/15 به سرپرستي آقای دکتر سعید خداشناس ازدانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
15/12/1396
2018-03-06-07-37-22 نود و چهارمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی  روز سه شنبه مورخ 1396/12/15 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در...
15/12/1396
2018-03-06-06-53-38   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزيابي وتضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به  تاريخ96/12/15 به سرپرستي آقای دکتر محسن نوکاریزی ازمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد...
15/12/1396
2018-03-06-06-51-33   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي به تاريخ 96/12/16 به سرپرستي آقای دکترمحمد رضا نصیری  از دانشکده دامپزشکی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد  بازديد به عمل آورد....
14/12/1396
2018-03-05-08-44-00   گروه منتخب هيأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي به  تاريخ96/11/25 به سرپرستي آقای دکترعلی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی بازديد به عمل آورد. نتيجه...
12/12/1396
2018-03-03-08-13-10   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي  در تاریخ 96/12/08 و 96/12/09به سرپرستي آقای دکتر سید هادی ابراهیمی  از دانشگاه حکیم سبزواری (همه دانشکده ها و خوابگاه ها...
09/12/1396
2018-02-28-06-05-57   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي از  تاريخ96/12/06 تا96/12/08   به سرپرستي آقای دکتر هادی جباری  نوقابی از دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  -موسسه...
09/12/1396
2018-02-28-06-00-49    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/5به سرپرستي آقای دکتر علی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد آفتاب بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
09/12/1396
2018-02-28-05-59-01   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/5به سرپرستي آقای دکتر علی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد امین  بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
07/12/1396
2018-02-26-06-06-08   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/05 به سرپرستي آقای دکترحسین جعفری ثانی  از دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی برداسکن بازديد به عمل...
07/12/1396
iran-msrt-96-11-30   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/5 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار  ازدانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی بازديد به عمل آورد. نتيجه...
07/12/1396
2018-02-26-06-01-42   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/2 به سرپرستي آقای دکتر مهرداد مهری  ازدانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
07/12/1396
2018-02-26-06-00-12   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/12/2 به سرپرستي آقای دکتر هادی جباری نوقابی از مرکز آموزشی علمی - کاربردی هتل درویشی بازديد به عمل آورد. نتيجه...
06/12/1396
2018-02-25-07-13-55   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/30 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد مهندسان بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از...
30/11/1396
2018-02-19-10-59-15   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/29 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد کیمیا گستر راشد بازديد به عمل آورد. نتيجه...
30/11/1396
2018-02-19-10-58-32   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي در تاريخ 96/11/28 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان ازموسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس بازديد به عمل آورد....
25/11/1396
2018-02-14-07-09-56   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/24 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد  اندیشه سازان بازديد به عمل آورد. نتيجه...
25/11/1396
2018-02-14-06-07-57 یکصد و چهارمین جلسه (دومین جلسه دوره چهارم )هيأت نظارت ،ارزیابی  و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 ساعت 17 الی 19  در محل دفتر رئیس تشکیل شد . در...
24/11/1396
2018-02-13-18-52-50   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/23 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد  دی سیستم بازديد به عمل آورد. نتيجه...
23/11/1396
2018-02-12-06-35-30   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/21 به سرپرستي آقای دکتر علی جهان  ازموسسه آموزش عالی آزاد مشکات بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح...
21/11/1396
2018-02-10-09-34-10     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/18 به سرپرستي آقای دکتراحسان صابریان از مرکز علمی کاربردی تصمیم یار توس  بازديد به عمل آورد....
21/11/1396
2018-02-10-08-07-59  پنجاه و پنجمین  جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی روز چهار شنبه مورخ 1396/11/18 ساعت 8الي 10 در محل دبيرخانه هيأت...
17/11/1396
2018-02-06-11-01-31     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/17 به سرپرستيآقای دکتر بذر افشان از دانشکده الهیات  دانشگاه فردوسی مشهد  بازديد به عمل...
16/11/1396
2018-02-05-07-59-56 پنجاه و چهارمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  دانشگاه فنی و حرفه ای روز چهار شنبه مورخ 1396/11/11 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان...
16/11/1396
2018-02-05-07-54-55 گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/15 لغایت 96/11/13  به سرپرستي آقاي دكتر بهروز مهرام  از دانشگاه ها ، موسسات...
11/11/1396
2018-01-31-14-07-29 نود سومین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت  مراكز آموزش علمي كاربردي روز سه شنبه مورخ 1396/11/10 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي...
11/11/1396
2018-01-31-12-21-23 هشتاد و پنجمين جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي روز يك شنبه مورخ 1396/11/08 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي...
11/11/1396
2018-01-31-12-18-12 گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي در تاريخ 96/11/9 به سرپرستي آقاي دكترهادی جباری نوغابی ازمركز آموزش علمی - كاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان...
08/11/1396
2018-01-28-07-18-38   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/11/8 به سرپرستي آقاي دكترهادی جباری نوغابی ازمركز آموزش علمی - كاربردی مدیریت صنعتی مشهد بازديد به عمل آورد....
07/11/1396
2018-01-27-07-29-49  چهل و نهمین جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه پیام نور در روز چهار شنبه به تاریخ   1396/11/4 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي...
27/10/1396
2018-01-17-12-32-46   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/26 به سرپرستي آقاي دكتر محمد رضا رمضانی آل   ازمركز آموزش علمی - كاربردی شركت صنايع خيام الكتريك...
27/10/1396
2018-01-17-12-30-12    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/25 به سرپرستي آقای دکترجعفری ثانی   ازعلمی کاربردی کشت و صنعت جوین  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-28-56    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/25 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی  از علمی کاربردی شهرداری جغتای  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-27-26      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/24 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی   از غیر دولتی ثامن نیشابور  بازديد به...
27/10/1396
2018-01-17-12-25-52    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/24 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی  از دانشگاه پیام نور درود  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-24-13    گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/24 به سرپرستي آقای دکتر دجعفری ثانی   ازدانشگاه پیام نور جوین  بازديد به عمل آورد....
27/10/1396
2018-01-17-12-20-53     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/25 به سرپرستيآقای دکتر حامد کامل نیا از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد  بازديد به...
27/10/1396
2018-01-17-12-18-58         گروه منتخب  هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/26 به سرپرستيآقای دکتر جوان جعفری از دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه...
23/10/1396
2018-01-13-06-52-26               گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/23 به سرپرستي آقای دکتر برزو مهرام از...
20/10/1396
2018-01-10-14-35-56      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/20 به سرپرستي آقای دکتر محسن حداد سبزوار  از موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی...
20/10/1396
2018-01-10-14-34-06      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/16 به سرپرستي آقای دکتر سید هادی ابراهیمی   ازمرکز اموزش علمی - کاربردی شرکت شهرک...
20/10/1396
2018-01-10-14-32-07      گروه منتخب  هيأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/11 به سرپرستي آقای دکتر محمد لگزیان از دانشکده علوم...
20/10/1396
2018-01-10-14-28-13      گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/17 به سرپرستي آقای دکتر محسن خداد سبزوار  از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی...
20/10/1396
2018-01-10-14-25-53       هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 96/10/18 به سرپرستي آقای مجتبی بذر افشان از مرکز علمی و کاربردی شهرداری مشهد  بازديد به...
16/10/1396
2018-01-06-10-09-22   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/5 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی  از موسسه آموزش عالی غیر دولتی حکیم طوس  بازديد به عمل آورد....
16/10/1396
2018-01-06-10-06-47   گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/3 به  سرپرستي اقای دکتر نصیری ازپژوهشکده علوم و صنایع غذایی بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح...
16/10/1396
2 گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 96/10/2  به سرپرستي خانم دکتر موذن زاده  ازمرکز اموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر2 بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد...
16/10/1396
2018-01-06-10-01-46موسسه اموزش عالی غیر دولتی فردوس مشهد   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/2 به سرپرستي آقاي دكتر قهرمانی ازموسسه اموزش عالی غیر دولتی فردوس مشهد بازديد به...
16/10/1396
2018-01-06-09-59-10بازدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی   هيأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي در  تاريخ96/9/29 به سرپرستي آقاي دکترگوهری اباد  ...
16/10/1396
2018-01-06-09-56-35بازدید دانشگاه پیام نور واحد مشهد   هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در  تاريخ 95/8/20 به سرپرستي اقای دکتر جباری از موسسه آموزش عالي غير دولتي خردگرایان مطهر ...
16/10/1396
2018-01-06-09-54-06    مركز آموزش علمی - كاربردی خبرنگاران   هيأت نظارت ، ارزیابی  و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در تاريخ 96/8/30 به سرپرستي اقای دکتر جعفری ثانی...
16/10/1396
2018-01-06-08-13-10    آغاز به کار چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی         چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،...
11/09/1396
2017-12-02-08-19-15انتخاب کارشناس هیأت نظارت و ارزیابی استان به عنوان کارمند نمونه در هفته دولت در مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند روز سه‌شنبه 14/06/1396 طی مراسمی از کارمندان   نمونه دانشگاه فردوسی...
11/09/1396
2017-12-02-08-13-57 تقدیر از هیأت نظارت استان خراسان رضوی در خصوص تدوین آیین نامه نظارت و ارزیابی  
11/09/1396
2017-12-02-08-12-00تقدیر از هیات های استانی در خصوص هم اندیشی و تدوین آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت  ...
11/09/1396
2017-12-02-08-07-47  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز دوشنبه 96/5/23 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیأت از دانشگاه پیام نور واحد باخرز بازديد...
11/09/1396
2017-12-02-08-05-39برگزاری چهل و هشتمین کارگروه دانشگاه پیام نور چهل و هشتمین جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه پیام نور در روز چهار شنبه به تاریخ   1396/05/16 ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي...
11/09/1396
2017-12-02-08-02-11 تسلیت درگذشت پدر آقای دکتر حسین صابری    
11/09/1396
2017-12-02-07-45-40  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه تاريخ 96/3/30 به سرپرستي آقای دکتر نیازمند از مرکز آموزش علمی کاربردی گروه کارخانجات پارت لاستیک رضوی، بازديد به عمل...
11/09/1396
2017-12-02-07-35-14  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز دوشنبه تاريخ 96/3/29 به سرپرستي آقای دکتر شریفی از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت خدمات علمی صنعتی خراسان، بازديد به عمل آورد. نتيجه...
11/09/1396
2017-12-02-07-32-31  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز شنبه تاريخ 96/3/27 به سرپرستي آقای دکتر حسن زاده از مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران...
11/09/1396
2017-12-02-07-30-09  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوي در روز چهارشنبه­ به تاريخ 96/3/17 به سرپرستي آقای دكتر حائریان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ثامن الحجج...
11/09/1396
2017-12-02-07-28-15  گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز سه شنبه­ به تاريخ 96/3/9 به سرپرستي خانم دكتر پریرخ از آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه الزهرا مشهد، بازديد به عمل آورد....
11/09/1396
2017-12-02-07-25-58برگزاری یکصد و دومین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت­ علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی یکصد و دومین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت­ علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در ساعت 16...
11/09/1396
2017-12-02-07-22-24  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ،تحقیقات و فناوری خراسان رضوي روز چهارشنبه 96/2/27 به سرپرستي آقایان دکتر سعید رضا خداشناس و دکتر علی اصغر مولوی موسسات آموزش عالی قوچان،...
11/09/1396
2017-12-02-07-00-32برگزاری سومین جلسه هم اندیشی دبیران منتخب هیأت‌های استانی سومین جلسه هم اندیشی دبیران منتخب هیأت‌های استانی و مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 24 و 25 اردیبهشت ماه...
11/09/1396
2017-12-02-06-55-51 هشتاد و سومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي   هشتاد و سومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي روز چهارشنبه مورخ 96/02/20ساعت...
11/09/1396
2017-12-02-06-46-30  گروه منتخب هيأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری روز شنبه­ به تاريخ 96/2/11 به سرپرستي آقای دكتر حائریان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران و فنی و حرفه ای دختران و آموزشکده...
11/09/1396
2017-12-02-06-30-49  گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، فناوری خراسان رضوي روز شنبه 96/2/9 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاه های پیام نور کلات و درگز بازديد به عمل...
11/09/1396
2017-12-02-06-26-29 ​ گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوي روز يكشنبه به تاريخ 96/02/03 به سرپرستي آقاي دكتر بهروز مهرام از موسسه آموزش عالي غيردولتي عطار بازديد به...
11/09/1396
2017-12-02-06-23-47هشتاد و دومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي     هشتاد و دومين جلسه كارگروه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي روز چهارشنبه...
07/09/1396
1-29-1389 شاخص های رتبه بندی هیأت های نظارت و ارزیابی استان   تشکیل منظم جلسات هیأت های نظارت و ارزیابی استان حداقل ماهی یکبار و ارائه صوزتجلسات به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی آموزش...
07/09/1396
1390-1391 بازدیدهای انجام شده       از مهر سال 1390 لغایت 15 شهریور 1391 بازدیدهای متعددی از موسسات و مراکز آموزش عالی استان خراسان رضوی انجام شده است که تعداد این بازدیدها به...
23/08/1396
2017-11-14-05-53-29 انتصاب اعضای هیات استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان رضوی      
21/08/1396
2017-11-12-08-40-57 گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه‌شنبه 96/8/9 به سرپرستي آقای دکتر حائریان از دانشگاها و مراکز آموزش عالی شهرستان تربت حیدریه مرکز...
21/08/1396
2017-11-12-08-27-19 انتصاب آقای دکتر حسین جعفری ثانی به عنوان دبیر و عضو حقوقی هیأت استانی
21/08/1396
2017-11-12-07-33-17   گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز دوشنبه تاريخ 96/8/15 به سرپرستي آقای دکتر خواجوی از مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهد،...
21/08/1396
2017-11-12-07-15-25     گروه منتخب هيأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه 96/8/9 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاها و مراکز آموزش...
01/01/794
2018-01-10-14-30-33     گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي در تاريخ 96/10/19 به سرپرستي آقای دکتر سعید خداشناس   از مرکز علمی کاربردی موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا...
12/09/1397
علمی-کاربردی-حق-بیمه    ابلاغ دستورالعمل محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات مدرسین مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی   به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر علیرضا دبیرنیا مدیر کل دفتر حقوقی...
[ادامه مطلب...]
28/07/1397
2018-10-20-10-45-25 بر اساس ابلاغ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه، سرکارخانم وجیهه هوشیار به مدت 4 سال برای تصدی سمت ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی عطار تعیین...
[ادامه مطلب...]
23/07/1397
2018-10-15-06-40-25    معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تحقق اهداف کلان این حوزه و برخورداری از منابع انسانی کارآمد و شایسته، دوره های ارتقای "شایستگی های تدریس" مدرسان مدعو (غیر هیات علمی) را...
[ادامه مطلب...]
14/07/1397
2018-10-06-09-28-32  بر اساس ابلاغ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه، حجت الاسلام ولمسلمین آقای کریم عبداللهی نژاد به مدت 4 سال برای تصدی سمت ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توس...
[ادامه مطلب...]
21/06/1397
2018-09-12-06-41-51 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه...
[ادامه مطلب...]
21/06/1397
2018-09-12-06-36-09 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه...
[ادامه مطلب...]
21/06/1397
2018-09-12-06-25-06 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه...
[ادامه مطلب...]
21/06/1397
2018-09-12-06-12-25 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه...
[ادامه مطلب...]
21/06/1397
2018-09-12-06-06-47 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه...
[ادامه مطلب...]
21/06/1397
2018-09-12-05-57-35 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه...
[ادامه مطلب...]
21/06/1397
2018-09-12-05-56-04 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه...
[ادامه مطلب...]
20/06/1397
2018-09-12-08-23-12 شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی آغاز به کار کرد: ترکیب این شورا حسب آیین‌نامه به شرح ذیل است: 1) رییس دانشگاه استان(رییس شورا) 2)مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه...
[ادامه مطلب...]
20/06/1397
2018-09-11-08-11-26 به استناد آئين نامه تشكيل شورا و مديريت نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 1396/2/10، شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (آئين نامه...
[ادامه مطلب...]
10/04/1397
isc  پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)نتايج دومين و سومين دوره رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام را به صورت همزمان اعلام نموده است كه دانشگاه فردوسي مشهد موفق به كسب رتبه 31 در رتبه‌بندي سال...
[ادامه مطلب...]
09/04/1397
2018-06-30-07-07-52  مشهد- ایرنا- رئیس دانشگاه نیشابور گفت: قرارداد همکاری بین المللی بین این مرکز آموزش عالی و دانشگاه علوم و فناوری چین در زمینه طرح های تحقیقاتی در حوزه باستان شناسی امضا شد.     حسن...
[ادامه مطلب...]
10/02/1397
2018-04-30-05-53-36مسابقات استانی بتن مقاوم و اقتصادی در 24 گروه یک تا سه نفری از دانشگاه های خراسان رضوی در موسسه آموزش عالی بیهق سبزوار  در فروردین 97 برگزار...
[ادامه مطلب...]
11/09/1396
2017-12-02-08-22-14 نشست شورای روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی منطقه   نشست شورای روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی منطقه9 روزسه شنبه 21 شهریور ماه جاری با حضور مدیرکل دفتر آموزش...
[ادامه مطلب...]
11/09/1396
6-7-96 در این همایش دو روزه، سخنرانانی مانند آقای دکتر توفیقی (وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری) آقای دکتر خدایی (رییس سازمان سنجش) و آقای دکتر بازرگان (استاد دانشگاه تهران) به تبیین مفهوم و شرایط تضمین...
[ادامه مطلب...]
21/08/1396
2017-11-12-08-24-02  نشست مشترک هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی و استان گیلان   گروه منتخب هیات ناتک عتف خراسان رضوی به سرپرستی دکتر حسین جعفری ثانی به نمایندگی از مرکز ناتک وزارت...
[ادامه مطلب...]
21/08/1396
2017-11-12-07-51-35    نودیکمين جلسه كارگروه تخصصي مراكز دانشگاه جامع علمي كاربردي استان روز سه شنبه مورخ 1396/8/9 از ساعت 8 تا10 با حضور اعضاء در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي...
[ادامه مطلب...]
01/01/794
2018-09-10-05-55-08 شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی آغاز به کار کرد: ترکیب این شورا حسب آیین‌نامه به شرح ذیل است: 1) رییس دانشگاه استان(رییس شورا) 2)مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه...
[ادامه مطلب...]
25/09/1397
هیآت-نظارت-و-ارزیابی-شرایط-جذب-اعضای-هیأت-علمی-غیردولتی-غیرانتفاعی شرایط جذب اعضای هیأت علمی مؤسسات غیردولتی- غیرانتفاعی (منحل شده) در سایر...
24/09/1397
هیأت-نظارت-و-ارزیابی-موسسه‌های-آموزش-عالی-آزاد-غیرمعتبر فعالیت‌ موسسه‌های آموزش عالی آزاد تحت عنوان تاسیس شعبه، ایجاد نمایندگی، برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه‌ها  ....   فعالیت‌ موسسه‌های...
12/09/1397
آیین‌نامه-آزاد-ثبت-اشاعه-پیشنهاد‌ آیین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهاد‌ها، پایان نامه‌ها، رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدید آورندگان در...
05/09/1397
2018-11-26-10-00-41نحوه دریافت شهریه متغیر برای پایان نامه و پروژه در مراکز آموزش عالی غیر دولتی غیر...
08/07/1397
2018-09-30-07-26-42  برای مشاهده اسامی موسسات فاقد مجوز اینجا کلیک کنید
08/03/1397
2018-05-29-05-09-51  واگذاری اختیارات به دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی کشور در خصوص تدوین آیین نامه های آموزشی دریافت...
23/08/1396
2017-11-14-10-32-37    اداره کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، اسامی 7 موسسه فاقد مجوز از وزارت علوم برای برگزاری  دوره های آموزش عالی آزاد ، کلاس...
23/08/1396
2017-11-14-07-55-07     کلیه زیر نظام های آموزش عالی استان خراسان رضوی می توانند عكس هاي خود را از فضای  دانشگاه  ها، برنامه ها و مناسبت های...
01/01/786
2017-11-14-08-32-33 اطلاعیه ممنوعیت دانشگاه صنایع و معادن برای ایجاد شعبه در سایر نقاط...
04/10/
کنفرانس-بین-المللی-ملی-ارزیابی-کیفیت-در-نظام‌-های-دانشگاهی دومین کنفرانس بین المللی سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی  
05/09/
همایش-ملی-فرهنگ-دانشگاهی دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی  
05/09/
کنفرانس-آموزش-و-توسعه-سرمایه-انسانیششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی    
05/09/
همایش-ملی-اقتصاد-آموزش-و-پرورش اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش  
03/11/
همایش-ارزیابی-کیفیت-در-نظام‌های-دانشگاهیدوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در  نظام‌های دانشگاهی     برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید qaus.alzahra.ac.ir  
03/11/
رویداد-علمی-در-زمینه-سیاست-گذاری-در-آموزش-عالیاطلاعیه برگزاری اولین رویداد بزرگ علمی در زمینه سیاست گذاری در آموزش عالی ایران   برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراحعه فرمایید http://www.pmhei.ir/

ردیف

عکس

مشخصات کتاب

1

photo 2018-01-23 13-36-19 

نام : برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی

        icon نویسنده : دکتر محمدرضا نیستانی

        icon موضوع :این کتاب به مدیران و برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا بتوانند در موقعیت های پیچیده و با وجود چالش های محیط بیرونی و ضعف های درونی ، اقدام به طراحی و تدوین برنامه های راهبردی نمایند . 

2

n263 

نام : برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی

    icon نویسنده :محبوبه عارفی

   icon موضوع :هدف اصلی این کتاب ارائه چارچوب برای عوامل و دست اندرکاران برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای بازنگری و تجدید نظر در برنامه های درسی رشته های مختلف می باشد.

 

3

photo 2018-01-23 13-36-53 

نام :برنامه ریزی در تدوین طرح درس در آموزش عالی

       icon  نویسنده : رابرت دیاموند   مترجم : کوروش فتحی واجارگاه

      icon موضوع:در پروژه‌های برنامه‌ریزی درسی، اعضای هیات علمی عناصر کلیدی این فرایند به شمار می‌آیند. آن‌ها باید در زمینه‌ی محتوا از علم و تخصص کافی بهره‌مند بوده و خواهان صرف وقت و انرژی در برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی باشند.  این کتاب راهنمای عملی تدوین برنامه‌های درسی و طرح درس ویژه‌ی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور است.