ردیف

عکس

مشخصات کتاب

1

photo 2018-01-23 13-36-19 

نام : برنامه ریزی راهبردی در نظام های آموزشی

        icon نویسنده : دکتر محمدرضا نیستانی

        icon موضوع :این کتاب به مدیران و برنامه ریزان آموزشی کمک می کند تا بتوانند در موقعیت های پیچیده و با وجود چالش های محیط بیرونی و ضعف های درونی ، اقدام به طراحی و تدوین برنامه های راهبردی نمایند . 

2

n263 

نام : برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی

    icon نویسنده :محبوبه عارفی

   icon موضوع :هدف اصلی این کتاب ارائه چارچوب برای عوامل و دست اندرکاران برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای بازنگری و تجدید نظر در برنامه های درسی رشته های مختلف می باشد.

 

3

photo 2018-01-23 13-36-53 

نام :برنامه ریزی در تدوین طرح درس در آموزش عالی

       icon  نویسنده : رابرت دیاموند   مترجم : کوروش فتحی واجارگاه

      icon موضوع:در پروژه‌های برنامه‌ریزی درسی، اعضای هیات علمی عناصر کلیدی این فرایند به شمار می‌آیند. آن‌ها باید در زمینه‌ی محتوا از علم و تخصص کافی بهره‌مند بوده و خواهان صرف وقت و انرژی در برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی باشند.  این کتاب راهنمای عملی تدوین برنامه‌های درسی و طرح درس ویژه‌ی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور است.

 

ما 15 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم