کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

بازدید از مرکز علمی-کاربردی خبر

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز یکشنبه تاريخ 95/10/19 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی دبیر این هیات از مركز علمي و كاربردي خبر، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

بازدید ها : 134