کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

بازدید از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیشابور

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز دوشنبه   96/1/21 به سرپرستي آقای دکتر هادی شریف مقدم از دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان شهرستان نیشابور، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

بازدید ها : 195