کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

بازدید از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی رشتخوار، خواف و سنگان

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه 96/1/26 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاه های پیام نور رشتخوار،خواف و مرکز علمی کاربردی مجتمع سنگ آهن شهر سنگان، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

بازدید ها : 177