کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

بازدید از دانشگاه پیام نور واحد باخرز

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز دوشنبه 96/5/23 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاه پیام نور واحد باخرز بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

بازدید ها : 68