کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

بازدید از مراکز و موسسات آموزش عالی قوچان

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز چهارشنبه 96/7/19 به سرپرستي آقایان دکتر هادی جباری نوقابی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان قوچان، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

بازدید ها : 32