کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

بازدید از - مركز آموزش علمی - كاربردی اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان‌رضوی

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز چهارشنبه 96/7/19 به سرپرستي خانم دکتر معظمی از مركز آموزش علمی - كاربردی اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان‌رضوی، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

بازدید ها : 44