کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

برگزاری نوددومین کارگروه جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نوددومين جلسه كارگروه تخصصي مراكز دانشگاه جامع علمي كاربردي استان روز سه شنبه مورخ 1396/9/8 از ساعت 8 تا10 با حضور اعضاء در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان تشكيل شد.

بازدید ها : 22