کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

بازدید گروه منتخب هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی و استان فارس از استان مازندران

گروه منتخب هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری استان   خراسان رضوی و استان فارس به استناد نامه شماره ۲۳/۲۰۴۵۹۸ تاریخ   ۱۳۹۶/۹/۷ مرکز ناتک علوم تحقیقات و فناوری به سرپرستی دکتر حسین جعفری ثانی   دبیر هیات ناتک خراسان رضوی روز دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۳ از موسسات   آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی تعیین شده در استان مازندران بازدید به عمل آوردند.

photo 2017-12-05 12-10-14

بازدید ها : 13