کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

آئین نامه ها
فیلتر عنوان     نمایش # 
عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مدیر سایت 145
2 آیین نامه نحوه نظارت بر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی مدیر سایت 148
3 آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت،موسسه های آموزش عالی، پژوهش و فناوری مدیر سایت 153
4 آیین نامه نحوه فعالیت هیات نظارت استانی مدیر سایت 164
5 غیر قانونی بودن ایجاد شعبه یا نمایندگی برای موسسات آموزش عالی آزاد مدیر سایت 271
6 تاسيس رشته هاي تحصيلي در كليه مقاطع در دانشگاهها مدیر سایت 392
7 ظوابط ایجاد رشته محل برای دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی مدیر سایت 421
8 آیین نامه نحوه نطارت بر فعالیت موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی مدیر سایت 563
9 آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مدیر سایت 2248
10 بخشنامه توسعه فضای فیزیکی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی مدیر سایت 3646
11 لیست دانشگاه های منتخب استان ها (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه تشکیل شورای نظارت و ارزیابی) مدیر سایت 3505
12 بخشنامه همکاری کلیه دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالی با هیأت های نظارت استانی مدیر سایت 3761
13 دستورالعمل تشکیل کارگروه های تخصصی هیأت های نظارت و ارزیابی استانی مدیر سایت 2460
14 دستورالعمل و استاندارد فضا و امكانات لازم آموزشي جهت اجرای دوره‌های كارداني حرفه‌اي و كارداني فني پودمانی مدیر سایت 1533
15 آئين‌نامه تجمیع دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی(ویژه مؤسسات آموزش عالی آزاد) مدیر سایت 1105
16 آئين‌نامه نظام آموزش عالي تكميلي بين سطوح تحصيلي (ویژه مؤسسات آموزش عالی آزاد) مدیر سایت 1300
17 شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیأت های نظارت و ارزیابی استانی مدیر سایت 1668
18 راهنمای بازدید از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (ویژه هیأت های استانی) مدیر سایت 1363
19 بخشنامه "استانداردهای آموزشی مراکز آموزش علمی - کاربردی" مدیر سایت 987
20 بخشنامه وزارت علوم، تحققیقات و فنآوری در خصوص دوره های آمادگی فراگیر پیام نور مدیر سایت 2896