کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

نشست اعضاء هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان با مدیر کل نظارت و ارزیابی

 

8120

 

نشست اعضاء هيأت نظارت و ارزيابي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خراسان رضوي با مدير كل نظارت و ارزشيابي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در اين گردهمايي ابتدا آقاي دكتر عاشوري رئيس دانشگاه فردوسي مشهد به خيرمقدم  و تشريح اهداف جلسه پرداختند سپس دكتر مهرام، گزارش عملكرد هيأت را ارائه نمود .

در ادامه برگزاري اين نشست آقاي دكتر عامري مدير كل نظارت و ارزيابي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري به تشريح خط مشي نظارت و ارزيابي و جهت گيري هاي آتي پرداخت و سپس دكتر مستقيمي معاون نظارت و ارزيابي وزارت علوم، به بيان خط مشي و شاخص بازديدها پرداخت ونكاتي را ارائه نمود.

در ادامه جلسه اعضاي محترم هيأت استاني و اعضاي كارگروه هاي تخصصي،به بيان ديدگاه ها، تجارب و راهكارها در جهت بهبود فرايند پرداختند.

در پايان جمع بندي توسط آقاي دكتر مهرام  دبير هيأت نظارت و ارزيابي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خراسان رضوي انجام شد.

 

8121

بازدید ها : 2222