کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

تاریخجه مؤسسات آموزش عالی آزاد

 

مؤسسات آموزش عالي آزاد، مؤسساتي هستند كه به استناد مصوبه 413 مورخ 14/11/76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه – تربيت نيروي انساني كارآمد و ماهر و افزايش مهارت هاي شغلي و بالا بردن دانش تخصصي جامعه – بستر سازي جهت دسترسي مردم به آموزش هاي علمي-كاربردي تشکیل شدند.


واگذاری مؤسسات آموزش عالی آزاد به دانشگاه جامع علمی – کاربردی و تشکیل مركز آموزش هاي عالي آزاد و آموزش­هاي خاص 

مركز آموزش­هاي عالي آزاد و آموزش ­هاي خاص بر اساس ابلاغيه 39586/2 مورخ 1/3/1390 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، فعاليت خود را در دانشگاه جامع علمي- كاربردي بطور رسمي آغاز نمود. اين مركز از طريق ادغام و تمركز آموزش­هاي غيرحضوري اين دانشگاه و اعمال مديريت بر مؤسسه­ هاي آموزش عالي آزاد داراي مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از خرداد 1390 تشكيل شده است. مركز آموزش­هاي عالي آزاد و آموزش­هاي خاص در چارچوب مقررات مربوط و مأموريت­ هاي دانشگاه جامع علمي-كاربردي نسبت به سازمان‌دهي مؤسسه­ هاي مذكور اقدام مي‌نمايد. توسعه آموزشهاي كوتاه مدت مهارتي و پودمان هاي خاص مورد نياز توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ضمن بهره­ گيري بهينه از امكانات بالقوه آموزشي بخش‌هاي مختلف غير دولتي و دولتي، هدف اساسي اين مركز مي باشد.

 

quadratoايفاي نقش مؤثرتر دانش‌آموختگان آموزش­هاي عمومي و عالي در اقتصاد ملي با ارائه آموزش‌هاي منعطف و متنوع در طول زندگي اجتماعي و شغلي

quadratoترويج و ارتقاء فرهنگ كسب و كار دانش بنيان و فرهنگ كارآفريني و ارتقاي توانايي­هاي علمي، فناوري و مهارتي افراد
quadratoايجاد آمادگي و پذيرش مسئوليت­ هاي اجتماعي و فعاليت­هاي شغلي مرتبط، پايدار، توانمندساز، ثروت آفرين، رو به رشد و كمال آفرين، هماهنگ با فرهنگ و تمدن ايراني- اسلامي

quadratoكاهش تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي رسمي با كاهش فاصله بين مرزهاي نظام تعليم و تربيت رسمي و غيررسمي كشور

quadratoافزايش نقش علم و فناوري در توانمندسازي و ارتقاي مهارتي، كارايي و بازدهي نيروهاي بخش­هاي صنعتي و توليدي، خدمات تخصصي و عمومي كشور

 

 

 

بازدید ها : 4977