اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای
 
 نام ونام خانوادگی  سمت  عکس
دکتر حسین جعفری ثانی    دبیر هیآت نظارت وارزیابی استانی (رئیس کارگروه )                                                      showProfPic
 دکتر سعید احمدی  یک نفر از اعضای هیآت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیآت استانی hmadi saaid
مهندس محسن لطفی  نماینده زیر نظام مربوط lotfi
مهندس مصطفی هدایتی باویل یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط kkkk
دکتر مرتضی کرمی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

krami

 

 

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 69 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم