گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه 96/2/9 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاه های پیام نور کلات و درگز بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

 

Assessment

ما 95 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم