گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز شنبه­ به تاريخ 96/2/11 به سرپرستي آقای دكتر حائریان از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران و فنی و حرفه ای دختران و آموزشکده کشاورزی، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد

48705-man-standing-reading-medical-history-in-his-hand

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 40 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم