گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز دوشنبه 96/5/23 به سرپرستي آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاه پیام نور واحد باخرز بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

48705-man-standing-reading-medical-history-in-his-hand

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 46 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم