اعضای  کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

 

jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت وارزیابی استانی (رئیس کارگروه )

kazemi

دکتر صدیقه کاظمی

یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیأت استانی

 bigdeli

 دکتر ایمان الله بیگدلی

نمایده زیرنظام مربوط

 hedayati

 مهندس مصطفی هدایتی باویل

یک نفر از افزاد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط

 mehri

 دکتر مهرداد مهری

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 204 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم