اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها ومراکز دانشگاه پیام نور

 

jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت و ارزیابی استانی (رئیس کارگروه )

 khodabakhsh

 دکتر هادی خدابخشیان

یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیأت استانی

 heidari

 دکتر عقیله حیدری

نماینده زیر نظام مربوط

 jafariyan

 سید محمد جعفر جعفریان راد

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط

gholizade

دکتر مصطفی قلی زاده

 

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 195 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم