اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی -غیرانتفاعی و مؤسسات عالی آزاد
 
jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت و ارزیابی استانی (رئیس کارگروه )

davari

دکتر کامران داوری

یک نفر از اعضای هیآت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیآت استانی

tayarani

دکتر محمد حسین طیرانی نجاران

نماینده زیر نظام مربوط

rezaii

لیلا رضایی مقدم

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط

mahram

دکتر بهروز مهرام

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 191 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم