اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فناوری)

 

jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیآت نظارت و ارزیابی استانی (رئیس کارگروه )

bahrami

دکتر احمد رضا بهرامی

یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیذت استانی

 img94joktmu76583

دکتر قدیر رجب زاده اوغاز

نماینده زیر نظام مربوط

jafariyan

سید محمد جعفر جعفریان راد

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط

fatahi

دکتر رحمت الله فتاحی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 200 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم