اطلاعات مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوی

ردیف

نام مرکز

شهر

آدرس

تلفن

آدرس سایت/ایمیل

1

مرکز تایباد

تایباد

کیلومتر 2 جاده مشهد

4533540

www.taybad.ac.ir

2

واحد درگز

درگز

جنب پلیس راه درگز به قوچان

46238028

http://d-iau.ac.ir/ 

3

واحد نیشابور

نیشابور

خیابان پژوهش

42621901

http://www.iau-neyshabur.ac.ir/

4

واحد قوچان

قوچان

کیلومتر 4 جاده قوچان- مشهد

47011001

 www.iauq.ac.ir

5

واحد تربت حیدریه

تربت حیدریه

شهرک ولی عصر( عج)- پلاک 140

52294958

 www.iautorbat.com

6

مرکز خواف

خواف

 

 

 www.iaukhaf.ac.ir

7

واحد گناباد

گناباد

میدان بسیج- بلوار دانشگاه  

 57255000

www.iau-gonabad.ac.ir 

8

مرکز تربت جام

تربت جام

کیلومتر 10جاده مشهد

52510221

http://iautj.ac.ir/index.php/fa/

9

مرکز جوین

جوین

بلوار عطاملک جوینی- میدان حر

44220010

http://iau-jovein.ac.ir/

10

مرکز سرخس

سرخس

خیابان امام خمینی- جنب پارک کوثر

 5229004

http://iausarakhs.ac.ir/

11

واحد کاشمر

کاشمر

بلوار سیدمرتضی

55250501 http://www.iaukashmar.ac.ir/

12

مرکز فریمان

فریمان

شهرستان فریمان- کیلومتر4جاده سد فریمان

34631012

http://fiau.ac.ir/

13

مرکز بجستان

بجستان

 

 56526954

www.iaubajestan.ir

14

واحد مشهد

مشهد

قاسم آباد (شهرك غرب) -بلوار امامیه - تقاطع استاد یوسفی

36620154

mshdiau.ac.ir

15

واحد سبزوار

سبزوار

میدان دکتر علی شریعتی- انتهای بلوار دکتر سیادتی

41442000

http://www.iaus.ac.ir/

16

واحد بردسکن

بردسکن

کیلومتر 2 جاده کاشمر-بردسکن

55426203

http://www.iaubc.ac.ir/

 

اطلاعات تکمیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی