اطلاعات مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

ردیف

نام مرکز

شهر

آدرس

تلفن

آدرس سایت/ایمیل

1

تایباد

تایباد

بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور

54526500

http://www.rapnut.blogfa.com/

2

درگز

درگز

کیلومتر 1 جاده قوچان – جنب پمپ گاز

 46227050

http://dargaz.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/ 

3

سرولایت

نیشابور

 سرولایت - شهر چکنه

42073910

http://www.pnusarvelayat.blogfa.com/ 

4

عشق آباد

نیشابور

 کیلومتر 17 جاده نیشابود کاشمر

42723843

http://eshqabad.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/

5

درود

نیشابور

 شهر دررود - خیابان امام خمینی ( ره) میدان

43233294

 

6

قوچان

قوچان

 کیلومتر 4 جاده قوچان مشهد

 47245861

http://pnughn.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/ 

7

تربت حیدریه

تربت حیدریه

 تربت حیدریه - شهرک ولیعصر (عج)

52294011

http://trh.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/

8

خواف

خواف

 بلوار ولیعصر -خیابان دانشگاه

54229315

http://www.khafpnu.ac.ir/

9

گناباد

گناباد

 گناباد - انتهای خیابان شهید شوریده

57259202

 http://gonabad.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/

10

تربت جام

تربت جام

تربت جام - بلوار امام خمینی

52511900

 

11

جوین

جوین

 جنب کشت و صنعت جوین - دانشگاه

45293350

http://pnujovein.blogfa.com/

12

مشهد

مشهد

 بلوار معلم - معلم 71 - دانشگاه پیام نور

38911542

http://pnum.ac.ir/ 

13

واحد سبزوار

سبزوار

 انتهای سی متری دانشگاه - بلوار سیادتی

44652095

http://pnusab.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/

14

مرکز بردسکن

بردسکن

خیابان طالقانی جنب راهنمایی رانندگی

55427201

 

15

فریمان

فریمان

خیابان سعد - بعد از پارک جنگلی

 34626300

http://www.pnufariman.ac.ir/ 

16

فیروزه

فیروزه

بلوار ولایت - خیابان فردوسی 1

43522320

http://pnufiroozeh.blogfa.com/ 

17

مرکز سرخس

سرخس

خیابان دانشگاه – دانشگاه پیام نور واحد سرخس

34528500

http://sarakhs.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/ 

18

واحد چناران

چناران

 حیابان شهید بهشتی - بهشتی 2 - مقابل پمپ بنزین

 46130017

http://chenaran.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/

19

مرکز کلات

کلات

 کلات – دانشگاه پیام نور

34724420

http://kalat.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/ 

20

باخرز

باخرز

باخرز - بلوار امام رضا (ع)

54825656

http://pnubakharz1388.blogfa.com/

21

مه ولات

فیض آباد

 مه ملات -میدان امام خمینی- جنب شهرداری

56727068

http://mahvelat.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/

22

واحد کاشمر

کاشمر

ضلع شرقی بلوار سید مرتضی - بعد دانشگاه آزاد اسلامی

55250710

http://kashmar.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/

23

مرکز بجستان

بجستان

بلوار دانشگاه پیام نور -خیابان دانشگاه

56226565

 http://bajestan.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/

24

جغتای

جغتای

میدان فرمانداری -دانشگاه پیام نور جغتای

 45623804

http://joghatai.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/ 

25

قدمگاه

نیشابور

بلوار امام خمینی - ابتدای جاده .... جنب سالن ورزشی شهید اکرمی

43223717

 http://qadamgah.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/

26

دوغارون

تایباد

 بلوار دانشگاه دانشگاه پیام نور

54526500

http://razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/ 

27

داورزن

سبزوار

 داورزن - خیابان امام خمینی

44924300

 

28

رشتخوار

رشتخوار

انتهای خیابان اما خمینی – دانشگاه پیام نور

56222121

http://roshtkhar.razavi.pnu.ac.ir/Portal/Home/ 

 

اطلاعات تکمیلی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی