فعالیت غیرقانونی «پردیس دانش پژوهان دانشوران البرز» و «پژوهشکده دانشگاهی بین المللی پردیس البرز»

به استناد نامه شماره 2/23/83851 مورخ 1402/04/18 مجموعه «پردیس دانش پژوهان دانشوران البرز» و «پژوهشکده دانشگاهی بین المللی پردیس البرز» فاقد مجوز فعالیت آموزشی از سوی شورای گسترش آموزش عالی بوده و هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از طرف آن مجموعه ها فاقد وجاهت قانونی است.

لینک خبر در خبرگزاری ایسنا: https://www.isna.ir/news/1402042012974/

alborz1402

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3