نمایش # 
انتخاب دکتر خلیل مطلب زاده ریاست موسسه آموزش عالی تابران به عنوان عضو کمیته مشورتی ساماندهی موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی کشور
انتصاب مجدد دکتر خلیل مطلب زاده به عنوان رئیس موسسه آموزش عالی تابران
تخصیص آموزه( اعتبار آموزشی) به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ابلاغ دستورالعمل محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات مدرسین مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی
انتصاب سرکارخانم وجیهه هوشیار به عنوان رئیس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی عطار
انتصاب جناب آقای دکتر مرتضی تشکری قوژدری به عنوان عضو حقیقی در چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان رضوی
طرح ارتقای شایستگی های تدریس مدرسان مدعو اعضای غیر هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
انتصاب حجت الاسلام ولمسلمین آقای کریم عبداللهی نژاد به عنوان رئیس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی توس
انتصاب آقای دکتر مرتضی تشکری قوژدی به عنوان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی
شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی اسرار آغاز به کار کرد