نشست شورای روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی منطقه

 

نشست شورای روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی منطقه9 روزسه شنبه 21 شهریور ماه جاری با حضور مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی و روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 به میزبانی دانشگاه خیام مشهد برگزار شد.

 

در این جلسه خانم دکتر داداشیان، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و وفناوری با اشاره به سیاست‌های دفتر آموزش عالی غیردولتی اظهار کرد: ما خواستار محاسبه دقیق قیمت تمام شده ارائه خدمات آموزش عالی با توجه به وضعیت بهره وری بالای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در این   زمینه و در مقایسه با سایر دانشگاه‌های دولتی هستیم.

 

وی در ادامه بر ضرورت تجزیه و تحلیل آمار و تاکید بر رویکرد مهارت آموزی و کارآفرینی، ارزیابی دانشگاه‌‌ها و تضمین کیفیت، ورود به نظام رتبه بندی بین‌المللی با تدوین شاخص‌های خاص در جهت بهبود مستمر کیفیت، تدوین طرح ایجاد دانشگاه جامع غیردولتی در هر استان و بهره مندی دانشگاهها از مزایای آن، ارایه آموزش های تخصصی و کوتاه مدت توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی، تاکید کرد.

 

سپس آقای دکتر جعفری ثانی، دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، ضمن تقدیراز عملکرد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی منطقه در ارتقای کیفیت ارائه خدمات،بر ضرورت تکمیل اطلاعات در سامانه آموزش عالی(HES)، توجه دانشگاهها به شاخص های تضمین کیفیت جهت نظارت و ارزیابی درونی، گزارش مراحل اجرایی تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی جذب اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و ضرورت تشکیل دفتر نظارت و ارزیابی درونی در هر دانشگاه به شکل مستقل تاکید کرد ودر پایان به سؤالات رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی پاسخ گفت.

khayam