گزارش تصویری/ مسابقات استانی بتن مقاوم و اقتصادی در سبزوار

مسابقات استانی بتن مقاوم و اقتصادی در 24 گروه یک تا سه نفری از دانشگاه های خراسان رضوی در موسسه آموزش عالی بیهق سبزوار  در فروردین 97 برگزار شد

 

photo ۲۰۱۸-۰۴-۲۶ ۲۰-۴۱-۳۲