Iran MSRTبازدید از دانشگاه دولتی، فنی و حرفه ای، فرهنگیان، علوم قرآنی و علمی - کاربردی سبزوار

  گروه منتخب هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  1402/07/29 الی 1402/08/04 به سرپرستی جناب آقای دکتر اکبر جعفری، آقای دکتر احسان صابریان، آقای دکتر سید مجید صابری فتحی و آقای دکتر هادی جباری نوقابی از دانشگاه دولتی، فنی و حرفه ای، فرهنگیان، علوم قرآنی و علمی - کاربردی بازدید به عمل آوردند. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه‌های تخصصی مربوط و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

 

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3