برگزاری بیست و هفتمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

بیست و هفتمین کارگاه توانمندسازی و توسعه حرفه ای شبکه تضمین کیفیت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی با عنوان "مبانی تخصصی ارزشیابی آموزشی" در تاریخ 1401/11/10 به صورت حضوری و با شرکت 36 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی قوچان، دانشگاه جامع علمی-کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه نیشابور، دانشگاه غیر انتفاعی سجاد، مؤسسه غیرانتفاعی تابران و کارشناسان هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در کارگاه یاد شده که توسط دکتر مرتضی کرمی عضو هیأت علمی گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد، مفاهیم ارزشیابی آموزشی، انواع ارزشیابی، شایستگی‌های ارزیاب، مدل سیپ (CIPP)  و منطق رادار به بحث و بررسی گذاشته شد.

photo 2023-01-31 14-03-29

photo 2023-01-31 14-03-45

 

 photo 2023-01-31 14-06-18

 

 photo 2023-01-31 14-06-32

 photo 2023-01-31 14-06-43

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3