برگزاری جلسه مشترک با حضور دکتر عمادی مدیر کل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم در دبیرخانه هیأت ناتک عتف خراسان رضوی

جلسه بررسی وضعیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد با حضور دکتر عمادی مدیر کل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم و دبیر و کارشناسان هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، در تاریخ 1402/05/30 در محل دبیرخانه هیأت نظارت برگزار شد. در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات موجود در این زیر نظام‌ها و موارد مرتبط با آن گفتگو و تبادل نظر شد.

photo 2023-08-21 09-52-12

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3